Boudewijn vertelt: Cortils is echt geen luchtkasteel!

In 2005 hebben Constance en ik deze mogelijkheid gecreëerd waardoor we hier nu samen kunnen zijn. Het ideaal waarvoor we gingen: dit landgoed weer zelfvoorzienend en het daardoor weer levensvatbaar voor de toekomst te maken. Dit is nu, na 12 jaar, nog steeds DE grote uitdaging. Regelgeving die steeds strenger wordt, belastingen en verzekeringen die steeds hoger worden, energie die steeds duurder wordt ... Het maakt het niet gemakkelijker. In de Ardèche heeft een Nederlander zijn 14e eeuwse kasteel in vlammen laten opgaan, o.a. omdat de regelgeving door de nieuwe burgemeester strikt werd toegepast. En in Zweden heeft een gravin haar monumentale kasteel met dynamiet laten ontploffen om zo de weer zwaardere belasting omlaag te krijgen.

Zover willen we het hier niet laten komen. Maar de regelgeving strikt te volgen zonder 80 procent subsidie is niet mogelijk. Voor een maand huur van bijvoorbeeld een serrewoning kan een installateur 1 dag werken inclusief materiaal of kan bijvoorbeeld een graafmachine voor 1 dag worden ingezet (en dan gaat het zo langzaam dat het verval ons inhaalt). Belangrijk is dus dat de bewoners niet alleen profiteren van deze prachtige woonomgeving, maar ook een stukje zorg dragen ervoor.
Door dit SAMEN te doen wordt bovendien de saamhorigheid enorm vergroot.

Er zijn al gauw 100 projecten te benoemen met weer ieder 100 subpuntjes; Voor elk wat wils. Maar de ontwikkeling is een kettingreactie ... Zo is de boerderijwoning opgesplitst om meer mensen te kunnen huisvesten die hun steentje bij willen dragen. Hiervoor was het noodzakelijk om meer huisnummers te krijgen om ingeschreven te kunnen worden (verplicht) in de gemeente. Om deze nummers te krijgen is er een bouwvergunning nodig (regelgeving). Hiervoor moet een bouwaanvraag met compleet dossier gemaakt worden (regelgeving). Bij de aansluiting op het bestaande riool ging het mis. De gemeente weet dat hier geen riool is want dat hadden zij moeten aanleggen. Er moet dus een rioolplan worden gemaakt … Tot dan geen vergunning! En dan moet het riool nog worden aangelegd en gezuiverd!

De vijver was dichtgeslibd, de karpers dreven bijna boven water, dus de vijver moest worden uitgebaggerd. Om deze investering te rechtvaardigen: een zwemvijver is een grote trekpleister voor het toerisme, maar dan mag er natuurlijk ook geen riool in uitkomen. De cour (binnenplaats boerderij) moet worden herzien. Alle beton eruit. Een plein met groen. Prachtig! De nieuwe, noodzakelijke badkamers voor vrijwilligers en kantoren moeten ook nog worden aangesloten op het riool, hier dan de putten, oké, maar dan tegelijk ook een waterhuishouding. En als we het putwater, regenwater, beekwater, de waterzuivering, de overlopen, dit alles aanleggen, moeten ook alle leidingen voor de toekomst erin. Dit betekent: de stalvloeren eruit om tot binnen te geraken. Willen we alle stalvloeren eruit dan moeten de eenden eruit, dus een nieuwe eendenstal bouwen. Deze stal brengt geen huur op, dus de investering is eigenlijk niet te rechtvaardigen. De kosten moet dus minimaal zijn ... Zelf bouwen en vrijgekomen materialen hergebruiken en natuurproducten inzetten. Wie doet mee?

 

Zo vallen er binnen de eerste 100 projecten ook: het leegmaken van de Zolder van Kolder. Om de leidingen in de stalvoeren te bepalen moeten de standleidingen bekend zijn. Hiervoor moet de maatvoering van badkamers worden bepaald en om dit te kunnen doen moeten de meubels er weer uit. Hiervoor moet dan nieuwe opslagruimte worden gecreëerd. De plannen voor de grote schuur worden uit de kast gehaald. Het wolatelier, waar ook de weefgetouwen en naaimachines en spinnewielen komen, wordt werkelijkheid. En dan eerst spanten timmeren, balklagen leggen, kasten en grote tafels maken, hooi verkopen, elektra, deuren, glas ... Voor april staat dit in de planning. Hiervoor hebben we extra timmerlieden nodig en voor extra timmerlieden hebben we extra huisvesting nodig. Deze hebben we gevonden, maar deze woning moet weer eerst worden verbouwd etc etc. Met andere woorden ...

Cortils is in proces …
Net zoals vele bewoners hier
Het gevoel van samen zijn, samen dragen, elkaar helpen, aandacht voor elkaar
Cortils en haar bewoners
Bewoners en hun Cortils
Een symbiose
Samen voor elkaar zorgen en daardoor wederzijds te groeien, te zijn.

Posted in Uncategorized.