Uw kind vol-ledig waarnemen

Er is een stilte in mij,
een Niets,
waar antwoorden uit opborrelen
en vragen verrijzen.

Dit is de heilige plek,
waar ik contact mee maak
bij ieder kind/mens/gebeuren
waar vanuit en waarmee ik werk.
Deze plek bestaat in ieder van ons.

Samen met u als ouder / verzorger
uw kind vol-ledig waarnemen
vanuit deze Heillge bron.
Kinderen laten ervaren
dat zij er mee verbonden zijn,
zodat zij vanuit een diepste weten
altijd uit deze bron kunnen putten.
Dat is mijn doel

Samen op pad
met volle aandacht
in liefde.

Constance Cox

Als jeugwelzijnswerkster werkzaam geweest 
binnen de zorg in verschillende landen.
Peuterjuf van de vrije school.
Dat is mijn beroepsachtergrond.

Spiritueel onderlegt in readen.

Oprichtster van verscheidene projecten
waaronder het huidige Chateau Cortils,
Landgoed om tot jezelf te komen.

En momenteel bezig met verdere verdieping
als kinder-coach, bij de Kleine Tiki in Breda.

  

Van harte getrouwd en moeder.

Geboren in 1957

Contact via:
constance@chateaucortils.com

Samenkomst duurt 1,5 uur
Bijdrage in overleg.