Uw kind vol-ledig waarnemen

Er is een stilte in mij,
een Niets,
waar antwoorden uit opborrelen
en vragen verrijzen.

Dit is de heilige plek,
waar ik contact mee maak
bij ieder kind/mens/gebeuren
waar vanuit en waarmee ik werk.
Deze plek bestaat in ieder van ons.

Samen met u als ouder / verzorger
uw kind vol-ledig waarnemen
vanuit deze Heillge bron.
Kinderen laten ervaren
dat zij er mee verbonden zijn,
zodat zij vanuit een diepste weten
altijd uit deze bron kunnen putten.
Dat is mijn doel

Samen op pad
met volle aandacht
in liefde.

Uw kind vol-ledig waarnemen. Communicatie zonder woorden. constance Cox

Constance Cox

 

Heden werkzaam als Kindercoach

in eigen praktijk Kristalla

Als jeugwelzijnswerkster werkzaam geweest 
binnen de zorg in verschillende landen.
Peuterjuf  aan verscheidene Vrije Scholen.

Spiritueel onderlegt in readen.