Huisregels

Geachte Gasten van Cortils,

Hartelijk welkom.

Wij, de vaste bewoners van Cortils, ontvangen u graag op ons terrein, om deze schitterende locatie te delen. Het is een plek die inspireert en in zijn volheid weet te schenken en te ontvangen.

Het is van wezensbelang voor Cortils, dat het delen met ontzag en respect plaatsvindt.

Cortils, landgoed waar velen kunnen vertoeven om te genieten van zijn uitzonderlijke kwaliteiten, landgoed om elkaar te ontmoeten, door elk-ander te begroeten, landgoed om tot jezelf te komen, landgoed om de eenheid van het leven te mogen ervaren.

Dit alles is mogelijk als ieder in eerbied en respect met kasteel, park, landerijen en diens bewoners, mens en dier, kan verblijven.

Om hierin te slagen zijn er huisregels opgesteld. Regels die ruimte scheppen voor verstilling. Regels als bakens, als oevers, om de groeiende stroom van rustzoekenden te geleiden.

 

PARKEREN:

Er mag buiten de hekken op de parkeerplaats geparkeerd worden. Een parkeerplaats bevindt zich direct bij de ingang. Een andere is hogerop gelegen, net voordat de weiden beginnen, voorbij de bebouwing aan de linkerkant.

AANKOMST EN VERTREK:

Op werkdagen is de aankomsttijd vanaf 15.00 uur ‘s middags, de vertrektijd uiterlijk 10.00 uur ‘s ochtends, tenzij anders afgesproken. Op zondag geldt de vertrektijd van 10.00 uur niet, bepaalt men zelf het tijdstip van vertrek. Het is toegestaan om voor het in- en uitladen de auto dichtbij de accommodatie te parkeren, alleen op de bestrating. Gelieve niet op het grasveld te rijden!

ENERGIE:

Extra aandacht willen wij u vragen voor de verwarming. Stookolie is kostbaar … Graag de voordeur sluiten, voor de accommodaties in het kasteel gaat het om de toegangsdeuren tussen de centrale hal en de accommodatie. De radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. Dit betekent dat iedere radiator onafhankelijk functioneert. Gaat u ventileren / de ramen openzetten, dan graag de radiatoren dicht!

DIEREN:

In overleg zijn honden welkom. Ze mogen alleen aangelijnd op het terrein en in het park komen. Het is niet toegestaan om de katten van de permanente bewoners, als zij toenadering zoeken, om hen mee te nemen in de accommodatie, hoe gezellig dat ook is. De kat gaat dan denken dat dit altijd mag en gaat dit herhalen, tot ergernis van de gasten na u die mogelijk niet van katten houden. Voer de paarden, schapen en loopeenden geen brood of ander voedsel. Voor contact met de paarden, mail naar Enoah: enoah.coorens@hotmail.com. Voor contact met de loopeenden of schapen, bel Vera: +32 (0) 4 683 891 05

ONVOLKOMENHEDEN:

Mochten er gebreken aan onze voortdurende aandacht ontsnapt zijn, dan verzoeken wij u die zo spoedig mogelijk te melden.

MEUBELS:

Het verplaatsen van meubels is enkel in overleg toegestaan.

Verplaatste meubels dient u vóór vertrek op de plek terug te zetten.

LINNENGOED:

Linnengoed op de bedden is verplicht. Eventueel gehuurd linnen verzamelen in de hal van het Kasteel, voor vertrek.

SANITAIR:

Er is geen riolering op het Landgoed, maar een zuiveringsinstallatie. Tampons, maandverband, inlegkruisjes en hygiënedoekjes zijn een zegen voor de mensheid, maar een verschrikking voor ons microstation !!! Werp dit alles zonder schroom in de emmertjes en waarschuw ons als deze er niet staan.

VUILNIS:

Wij vragen u een actieve bijdrage aan het milieu te bieden en medewerking te verlenen aan het recyclen van producten.

Etensresten, groente- en fruitafval kunnen in de biobak. Op de dag van vertrek kunt u de biobak bij de trap bij de moestuin zetten. Bewoners zorgen ervoor dat de inhoud bij de kippen en op de composthoop terecht komt. In de meeste accommodaties staan kratten waar u al het plastic, papier, blik, glas en drankverpakkingen in kunt doen. Werkt u hieraan mee, zal er slechts weinig restafval over blijven. Het afval kunt u naar het afvalhok (dechets) brengen, te vinden in de hoek bij de parkeerplaats. Hiervoor onze dank!

ROKEN:

Roken is niet toegestaan binnen de gebouwen. Als u de behoefte heeft om buiten te roken, gelieve de peuken te verzamelen.

 

HET PARK EN DE LANDERIJEN:

Geniet van de schitterende ligging van het kasteel en de rijkdom die het landgoed biedt. Besef daarbij dat u niet de enige gast bent die hier verblijft.

Velen zijn u voorgegaan en nog velen zullen volgen.

Pluk geen bloemen uit het park, maar laat de schoonheid staan voor allen die hiervan genieten.

Kamperen is niet toegestaan.

RUST :

De rust van Cortils is een van zijn grote kwaliteiten. Dit is mede waarom zo velen hier graag vertoeven. De stilte die hoorbaar is brengt vele geschenken. Buizerd, uil, water en bomen, dit alles kan zich aan u openbaren en nog veel meer. Wij vragen u rekening te houden met elkaar. Respecteer de rust en wees stil buiten na 22.00 uur en binnen na 23.00. Houdt de deuren van de hal van het kasteel zo veel mogelijk gesloten i.v.m geluidsoverlast.

Laat muziek binnen, maar niet buiten uit de boxen klinken.

Meegebrachte muziekinstallatie is niet toegestaan.

PRIVE:

Respecteer de privéplekken en -borden.

De moestuin is enkel toegankelijk voor de vaste bewoners.

De carréboerderij is niet toegankelijk en ook weides waarin dieren staan, mogen niet betreden worden.

Bezoek voor de gasten is toegestaan tot het maximum aantal personen van die betreffende accommodatie.

KINDEREN:

Zij zijn hier meer dan welkom. Houd echter een wakker oog naar waar ze zijn en wat ze doen. Het water, de gebouwen, de boerderijactiviteiten betekenen voor de verzorgers een extra alerte houding.

HONDEN:

In overleg zijn honden welkom. Ze mogen alleen aangelijnd op het terrein en in het park komen.

OPEN VUUR:

Open vuur is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

* De open haarden van Bordes, Oude Kapel, Orangerie en Eetzaal. Wij vragen 6 € per doos hout.

* De Kampvuurplaats gelegen tussen park en vijver.

Er mag geen hout uit de voorraden gebruikt worden.

Men kan in overleg met de eigenaar hout sprokkelen uit het bos.

* Barbecueën kunt u op de aangewezen plek bij het berkenbosje aan de rozentuin. De barbecue wordt eventueel in overleg met andere gasten gebruikt en mag niet verplaatst worden naar terrassen.

Gelieve hem schoon achter te laten.

Uit respect naar alle dieren op het landgoed is

VUURWERK AFSTEKEN NIET TOEGESTAAN.

VERTREK:

Tja, en dan komt toch ook het moment van vertrek.

Check even de volgende punten. Het is een hele lijst, maar ze zijn zo vanzelfsprekend, dat u waarschijnlijk het meeste al gedaan heeft.

*Let u er op dat ramen en deuren dicht zijn.

*Dat vertrekken veegschoon en opgeruimd zijn.

*Dat eventueel gehuurd linnengoed in de hal is verzameld.

*Dat de radiatoren dicht zijn gedraaid.

*Dat alle vuilnis in het afvalhok, naast de parkeerplaats gezet is.

*Dat eten dat u niet mee wilt nemen in de ijskast wordt gezet. (Alstublieft niet in de vuilniszakken gooien.)

*Dat de sleutel aan de binnenkant van de deur zit.

*Dat de lichten uit zijn.

*Dat alle kosten verrekend zijn.

Rest ons enkel nog u een rustgevend en inspirerend verblijf toe te wensen.